Digitaal bouwen,  Technologie voor duurzame toekomst

Eerste vastgoed kennismaking

Werken aan een duurzame toekomst van vastgoed begint niet in de uitvoeringsfase. De ideeen van wat men wil en het ontwerpen zijn het onderdeel waar veel invloed kan worden uitgeoefend.  En er is een eerste kennismaking met vastgoed door een opname van een gebouw. Alles om inzicht te krijgen in de bestaande situatie en ontdekken van eventuele uitdagingen. Alleen dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Eigenlijk is de opname een onderdeel van het verzamelen van data en inzichten. Het begrijpen van de klant kan een misverstanden opleveren. Want een opdrachtgever welke leek is weet niet altijd de juiste bewoording of vertaling. Als je vraagt wat ze willen lijkt het dat ze dit allemaal weten. En dan is er ook nog het verschil in inzicht. Wat in de beleving van een persoon slecht is kan door een ander gezien worden als kleine gebreken.

En dan is er nog het vastleggen van de informatie. Dus hulpmiddelen als een tablet of wat traditionelere pen en papier worden tevoorschijn gehaald. Maar zelf die moeten weer worden toegelicht en ondersteunt door beeld materiaal zoals een foto.

Data kan je ook via archieven, internet en archief verzamelen. Want alle data bij elkaar zegt onder andere weer iets over de geschiedenis van materiaalgebruik, gebruik vastgoed en hoe een gebouw er in basis uit zag. Maar daar is wel een beperking als het gaat op de oude of monumentale panden. Soms is de direct aanwezige informatie beperkt.

Dus even denkende wat is de meest “ideale oplossing” kom je toch op een multifunctionele tool. Hoe dicht kan ik bij mijn ideale oplossing komen. Hierin heb ik heb ik al het een en ander bekeken.  Op het gebied van 3D scanning, 360 graden foto’s, apps e.d. Maar ook mogelijkheden van verzamelen van data via andere wegen.

In deze serie van blogs zal ik er een aantal mogelijkheden onder de loep nemen. En uiteindelijk hoe dicht ik bij de ideale oplossing kom. Innoveer jij mee?

Tot de volgende keer!

P.S. Heb jij een oplossing of heb jij goede ervaringen ergens mee? Laat het mij weten via een reactie onder deze blog of via een bericht.

Geef een reactie